Događanja u župi

Pozivamo roditelje svih uzrasta, od pretškolaca dalje, da šalju djecu i na župni vjeronauk. Dok je školski vjeronauk više informativni – znanje o vjeri (naravno da i to utječe na […]