Usponi na Sljeme

SKAC organizira uspone jednostavnim, pa sve zahtjevnijim stazama. Nastavit će se s hodočašćima u obližnja svetišta, poticanjem sudionika da se i u slobodno vrijeme bave trčanjem/trekingom/planinarenjem, potom krenuti na duže hodočasničke rute, a kao sam završetak programa, želja je probuditi među sudionicima htjenje da se odvaže na hodočašće po Putu Svetog Jakova do Santiago de Compostella ili na Put Svetog Ignacija od Loyole do Manrese… Više na: http://www.skac.hr