Župni vjeronauk

Pozivamo roditelje svih uzrasta, od pretškolaca dalje, da šalju djecu i na župni vjeronauk. Dok je školski vjeronauk više informativni – znanje o vjeri (naravno da i to utječe na duhovni rast mladog čovjeka) župna kateheza je više formativna tj. usmjerena na rast u vjeri te urastanje u župnu zajednicu.

Župni vjeronauk se odvija prema sljedećem rasporedu:

UZRAST DAN VRIJEME
PREDŠKOLCI (S. Marijela) Ponedjeljak 17:00
1. RAZRED (S. Marijela) Utorak 17:00
2. RAZRED (S. Marijela) Srijeda 17:00
3. RAZRED (S. Marijela) Četvrtak 17:00
Petak 16:00
4. RAZRED (S. Marijela) Petak 15:00
5. & 6. RAZRED(p. Šuflaj) Utorak 17:00
7. RAZRED (p. Matić) Petak 17:00
8. RAZRED (p. Matić) Srijeda 17:00
18:00
Četvrtak 17:00
18:00
Srednjoškolci (p. Šuflaj) Nedjelja 20:00