Tečaj biblijske psihoterapije

Zaklada “Biskup Josip Lang” poziva Vas na tečaj biblijske psihoterapije. Mjesto održavanja je Palmotićeva 32a (dvorišni ulaz, prizemlje desno), a tečaj vode p. Mijo Nikić i suradnici. Kontaktne podatke za prijavu i/ili raspitivanje o dodatnim informacijama moguće je pronaći na stranicama zaklade. Termini i teme u 2019. godini su:

VRIJEME TEMA
17. siječnja Upoznaj sebe, svoje strahove i snagu
14. veljače
Četvrtaku u 19:00 sati
Prihvati sebe i vjeruj da te Bog prihvatio
14. ožujka
Četvrtaku u 19:00 sati
Zavoli sebe da mogneš voljeti druge
11. travnja
Četvrtaku u 19:00 sati
Promijeni sebe i obrati se
9. svibnja
Četvrtaku u 19:00 sati
Živi u istini koja oslobađa
20. lipnja
Četvrtaku u 19:00 sati
Imaj čistu savijest i budi kao dijete!
19. rujna
Četvrtaku u 19:00 sati
Vjeruj u Boga i prihvaćaj svoj život prihvačajući svoj križ!
10. listopada
Četvrtaku u 19:00 sati
Opraštaj da oslobodiš u sebi sile ljubavi!
14. studenoga
Četvrtaku u 19:00 sati
Budi slobodan i usudi se izgubiti vremeniti, kako bi postigao vječni život
12. prosinca
Četvrtaku u 19:00 sati
Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao i samoga sebe i nećeš se morati ničega bojati!