Obavijest

Dragi župljani, dragi vjernici

Držeći se odredaba Hrvatske biskupske konferencije (HBK).,odredba br. 9., koja se odnosi na rad nadbiskupijskih, župnih i drugih crkvenih ureda nalaže:

Nadbiskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili elektroničkom poštom.

Molimo Vas da se u slučaju potrebe obratite na župni e-mail:

zupalma@email.t-com.hr

ili na broj mobitela:

091 553 5019 (pater Ivan Matić – župnik)

Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo i molimo se za vas:

p. Ivan Matić – župnik

p. Stjepan Šuflaj – župni vikar