Seminar: “U Bogu je mir, dušo moja”

U organizaciji Zaklade biskup Josip Lang:

Mjesto:Bazilika Srca Isusova
Početak:Subota, 26.10.2019. u 9 sati
Kraj:Nedjelja, 27.10.2019. u 13 sati
Voditelj:p. Mijo Nikić sa suradnicima
Prijave i informacije:Telefon: 01/4803 043
Ili na stranicama zaklade