Raspored župnog vjeronauka

UZRAST DAN VRIJEME
PREDŠKOLCI (S. Marijela) Ponedjeljak 17:00
1. RAZRED (S. Marijela) Utorak 17:00
2. RAZRED (S. Marijela) Srijeda 17:00
3. RAZRED (S. Marijela) Četvrtak 17:00
Petak 16:00
4. RAZRED (S. Marijela) Petak 15:00
5. & 6. RAZRED(p. Šuflaj) Utorak 17:00
7. RAZRED (p. Matić) Petak 17:00
8. RAZRED (p. Matić) Srijeda 17:00
18:00
Četvrtak 17:00
18:00
Srednjoškolci (p. Šuflaj) Utorak 20:00