siječanj 2018

Nedjeljama u 20:00 sati, od 18. veljače do 25. ožujka u velikoj dvorani pater Petar Nodilo vodi korizmenu pripravu za blagdan Uskrsa. Namijenjena je svim starijima od 30 godina; nema […]

Svoje priloge možete uplatiti i na poseban račun u Zagrebačkoj banci otvoren za tu svrhuIBAN: HR8023600001502228133 Orgulje su demontirane i odvezene na restauraciju. Da bi nam se vratile u ljepšem […]